นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งบประมาณบุคคลากร

Ico48

เหลือ ตั้ง 80 ล้าน เอาไปทำอะไรต่อค่ะ หรือว่าต้องคืน

เนื้อหาเต็ม: งบประมาณบุคคลากร