นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Excel ไม่ยากอย่างที่คิด

Ico48
ในบ้างครั้ง ถ้าเรียนมาแล้ว ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็อาจทำให้หลงลืมกันไปบ้างก็ได้นะจ๊ะ