นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งบประมาณบุคคลากร

Ico48
tieng.c [IP: 192.168.100.112]
20 มิถุนายน 2551 13:54
#31097

เงินที่เหลือคืนครับ

เนื้อหาเต็ม: งบประมาณบุคคลากร