นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถูกชะตา ถูกใจ ได้เรียนรู้

Ico48

ข้อคิดนี้ไม่เพียงแต่ใช้กับการเรียนการสอนเท่านั้นนะคะ

ในงานวิจัยก็เช่นเดียวกันค่ะ นักวิจัยต้องทิ้งความรู้ทั้งหมดก่อนลงพื้นที่ (ครั้งแรก) เพื่อให้สมองว่างๆ เก็บข้อมูลมาทั้งหมดโดยไม่ลำเอียง (bias)

จากประสบการณ์การทำงาน ผอ. เคยสอนเสมอว่า "อย่าทำตนเป็นผู้รู้" แต่ให้ฟังให้มาก แล้วใช้ความรู้ของคุณมาเรียบเรียงสิ่งที่ได้ฟังมาอย่าง "ระบบ" จากนั้นใช้ความสามารถของคุณในการหาหนทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา โดยต้องเอาตัวเราไปสัมผัสกับชีวิตของชุมชน ให้เป็นหนึ่งเดียว ...แล้วเราจะพบว่าทางออกไม่ได้ซับซ้อนมากมาย เพียงแค่ค่อยๆ เลาะไปทีละขั้น ทีละขั้น...เชื่อมั่นในภูมิปัญญาชาวบ้าน..เราเพียงแค่เพิ่มทักษะ/ขีดความสามารถ โดยการถ่ายโอนเทคโนโลยี....เฮ่อ แค่ที่เขียนมาก็ไม่รู้จะทำได้สักเท่าไหร่นะคะ ...มีคนเคยบอกไว้ว่า ปัญหาทุกวันนี้ที่ยิ่งแก้ยิ่งติด เพราะเรามี "ผู้ (คิดว่าตัวเอง) รู้" อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองค่ะ...(จำเค้ามานะคะ)

เล่าให้ฟังเฉยๆ นะคะ ...