นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 You're way too beautiful girl

Ico48

เข้ามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก คนชายฝั่ง อีกต่อหนึ่ง

มีช่วงหนึ่งติดต่อเพื่อนต่างชาติทางอีเมล์ เราก็ใช้ภาษาง่ายๆ เขียนโต้ตอบไป 
แต่ด้วยความที่เขียนทุกวัน  กระบวนการคิดก็เร็วขึ้น ช่วงนั้นรู้สึกนึกประโยคภาษาอังกฤษได้เร็วและง่าย

ต่อมาเกิดเหตุการณ์อะไรจำไม่ได้ ทำให้ขาดการติดต่อกับเพื่อนต่างชาติคนนั้นไป
ภาษาอังกฤษเลยคืนเพื่อนไปด้วยเลย ... น่าเสียดายนะ

หรือจะมาเริ่มฝึกใหม่ตอนนี้ดี  คงยังไม่สายนะ

เนื้อหาเต็ม: You're way too beautiful girl