นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่มาที่ไปของงานวิจัยชุมชน

Ico48

ดีใจที่กลับมาอีกครั้ง คะ ก็ อย่างว่า หากใจมา ความรักกับการเดินทาง แห่งการวิจัยก็บังเกิดนะคะ

โชคดีที่อาจารย์ได้เพื่อนดีสามารถบูรณาการความรู้ที่มี พร้อมกการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กว้างไกล

เมื่อไรเราจะโชคดีแบบนี้บ้างนะ 5555