นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตำรับยาย้อนยุค

Ico48

"ยานัตถุ์หมอมีแก้ฝีแก้หิด ยานัตถุ์หมอชิตแก้หิดแก้ฝี"

โอ...ไม่นะ มันไม่จริง

เพราะยานัตถุ์เป็นยาสูดพ่นเข้าโพรงจมูก ไม่ได้ใช้ภายนอกแก้หิดแก้ฝีแต่ประการใด

กริ กริ

 

 

เนื้อหาเต็ม: ตำรับยาย้อนยุค