นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตำรับยาย้อนยุค

Ico48
  • ขอบคุณครับ คุณหมอ จริยา สำหรับความรู้ "ก้นถุง"
  • ....
  • ....
เนื้อหาเต็ม: ตำรับยาย้อนยุค