นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่องสัมมนาที่ประชุม คณบดี 2551(ตอน 1)

Ico48
ไพรัช วัชรพันธุ์ [IP: 192.168.100.112]
08 July 2008 13:22
#31975

การเรียนการสอนในปัจจุบัน เน้นทฤษฎีมากกว่าปฎิบัติ เป็นเหตุให้นักศึกษาทำงานไม่ค่อยได้ผล ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคม ทำให้ประเทศไม่พัฒนา  เพราะโจทย์ทางการศึกษากับโจทย์ในทางปฎิบัติไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ของผู้สอนจากภายนอกจึงมีความจำเป็นในยุคปัจจุบัน การนั่งอยู่แต่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว ถึงแม้จะมี Phd. มากมาย ก็ไม่ได้แก้ปัญหาของประเทศได้ เพราะนักศึกษาที่ถูกส่งไปให้ถึงฝั่งนั้น เป็นคนละฝั่งกัน ยกตัวอย่างเช่น ภาคใต้มียางพารา มา 60 ปี ปัจจุบันก็ยังมียางพารา (ต้นยางกับน้ำยาง) เหมือนเดิม ข้าว ชาวนาก็ยังยากจนเหมือนเดิม ทางสังคมไม่เคยเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ยอมรับวัฒนธรรมอื่น   แถบขี้เหนียวแม้กระทั่งองค์ความรู้ แล้วสังคมจะอยู่ได้อย่างไรในอนาคต