นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เราจะประหยัดเวลาได้เท่าไหร่ หากหันไปใช้ ubantu ?

Ico48

เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ แต่น่าขยายความ  ubantu ให้คนที่ใช้ windows ทั่วๆ ได้รู้จักกันอีกสักหน่อยก็จะช่วยให้กระจ่างและหาแนวร่วมได้มากขึ้นอีกนะครับ

อย่างน้อยก็ยกมือสนับสนุนแนวคิดอีกคนละครับ ถ้าได้แก้ปัญหาไวรัส และความหนืดของเครื่องคอมได้ ก็เอาด้วยครับ ....