นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

Ico48
[IP: 118.174.53.254]
10 กรกฎาคม 2551 20:30
#32139

ฝากตอบ...คนก่อนเราน่ะ

คำถามที่ 1 มหา'ลัยได้จัดสรรเงินที่ึควรเป็นเงินสะสมกองทุนฯ,เงินประกันสังคมฝ่ายลูกจ้า้งมาเป็นเงินสมทบกองทุนฯ(นายจ้าง),เงินประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง ใช่หรือไม่

คำตอบที่ 1 ไม่ใช่

คำถามที่ 2 มหา'ลัยไม่ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคมให้พนักงานเลย ใช่หรือไม่ 

คำตอบที่ 2 ไม่ใช่

มันไม่ใช่คำตอบที่ยากเกินสำหรับคำถาม เราคิดว่าคนถามก็น่าจะตอบได้ แต่ต้องตั้งคำถามให้กับตัวเองก่อนว่า

คำถามที่ 1 ตัวเราเคยได้จัดสรรเงินที่ควรเป็นเงินสะสมกองทุนฯ,เงินประกันสังคมฝ่ายนายจ้างมาเป็นเงินสบทบกองทุน(ตัวเรา) เงินประกันสังคมของตัวเรา ใช่หรือไม่

คำถามที่ 2 ตัวเราไม่ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคมให้มหา'ลัยเลยใช่หรือไม่

ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอยากจะบอกคนถามว่าอย่าคิดมาก คนเราคิดมากมันไม่ดีรู้มั้ย "ข้อเสียของบางคนก็อยู่ตรงนี้แหละ คิดมาก" ตื่นเช้ามาแล้วก็ทำงาน ก็คิดว่าที่ทำงานมันก็เหมือนบ้านก็แล้วกัน อยู่บ้านเฉย ๆ ทำไม มาอยู่ที่ทำงาน ทำงานตามหน้าที่ไป แป้บ ๆ ก็เดือนนึง สิ้นเดือนอีกแล้ว มันก็แค่นี้ ไม่มีอะไรมากนี่นา