นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่องสัมมนาที่ประชุม คณบดี 2551(ตอน 1)

Ico48
ทรงกลด ID 4398308 Bioproduction Pioneer Generation [IP: 58.8.178.243]
10 กรกฎาคม 2551 21:17
#32140
เห็นด้วยกับ คห. คุณไพรัช วัชรพันธุ์ เราสามารถสอนองค์ความรู้ต้นยางพาราและเทคโนโลยีใหม่ๆได้ แต่ทว่า Product ที่ได้จากยางพารานั้นนะสิ หากเราทำได้ด้วยเราจะเป็นเจ้าตลาดยางพาราจริงๆ ไม่ใช่สักแต่เอาตัวเลข ส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลก แต่ถ้าตัวเลขการส่งออกยางพารา เปลี่ยนเป็น  "ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราอันดับหนึ่งของโลก " เราจะมานั่งภาคภูมิใจมากกว่านี้ โดยเราน่าจะให้ทางอาจารย์เข้มข้นประสานงานงานวิจัยกับเอกชนมากขึ้นเหมือนที่ มอ . สุราษ เคยให้โอกาสผมไปฝึกงานกับ Universiti Putra Malaysia, KL เขามี Mini Plant, และให้ นศ ลองทำคล้ายเป็น Small Business unit  ทำให้ค้นคว้าได้เต็มที่และที่สำคัญเขาใกล้ชิดกับเอกชนมากทำให้ได้รูปธรรมมากขึ้น กำจัดขั้นตอนไม่ได้เรื่องออกให้หมดเราต้องมา Innovation PSU ผมเชื่อนะ ศิษย์เก่า มอ. ในประเทศเก่งๆ และทุกคนรวมทั้งผมก็คอยดูอยู่และเราจะหล่อเลี้ยงให้ มอ. เจ๋ง สุดๆครับ