นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
ทำไม ตำแหน่งพนักงานราชการ ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยจะนำมาใช้เฉพาะที่วิทยาเขตปัตตานี เท่านั้นล่ะคะ