นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันอาสาหบูชา เข้าวัดทำบุญ

Ico48
  • ขอบคุณ คนทำGIS   ที่เข้ามาทักทาย
  • รูปกลม ๆ ที่พี่ มิกกี้  พูดถึงนั้น  เกิดขึ้น  เนื่องจากใช้เป็นตัวอย่างในการสอน เมื่อวันที่
    22 ก.ค 51 ค่ะ    และจะแก้ไขให้เหมือนเดิมค่ะ