นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้บริการสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ

Ico48
miracle [IP: 58.9.123.192]
24 กรกฎาคม 2551 17:01
#32650
บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จำหน่ายและบริการรับซ่อมเครื่องมือวัดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ที่สามารถสอบกลับไปยังสถาบันนานาชาติ ตามมาตรฐาน ระบบ ISO/IEC 17025

http://www.mit.in.th

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Liquid Flow-meter แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

มิราเคิล ฯ ยินดีให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านต่างๆ ดังนี้
- สอบเทียบด้านมิติ ความกว้าง ความยาวและความหนา (Dimension)
- สอบเทียบเครื่องชั่ง ( Balance )
- สอบเทียบด้านความดัน (Pressure)
- สอบเทียบด้านอุณหภูมิ (Temperature)
- สอบเทียบด้านเคมี (Analytical) DO Meter, pH Meter
- สอบเทียบด้านปริมาตร (Flow Liquid, Air, Gas)
- สอบเทียบความเร็วรอบ (Tachometer)
- สอบเทียบความดันบรรยากาศ (Barometer)
- สอบเทียบความเร็วลม (Anemometer)

รายละเอียดการให้บริการ
- ระยะเวลาในการสอบเทียบ 5-7 วัน พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ
- บริการสอบเทียบทั้งภายในห้องแลบและในโรงงาน
- บริการรับเหมาสอบเทียบเป็นรายปี ด้วยส่วนลดพิเศษ
- บริการให้คำปรึกษาและวางแผนระบบด้านงานสอบเทียบทั้งองค์กร
- จำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมพร้อมใบรับรองผล
- ตรวจสอบ ซ่อม แก้ไข ปรับเทียบ เครื่องมือ หรือ เครื่องมือวัดทุกชนิด พร้อมสอบเทียบ

ติดต่อ โทร 028654647-8 โทรสาร 02865469 E-Mail : info@mit.in.th