นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันเวลานั้นสำคัญไฉน!!! ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน

Ico48

ต้องขอบคุณจริงๆค่ะ เพราะเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน