นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันเวลานั้นสำคัญไฉน!!! ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน

Ico48
ดีใจจัง..น้องต้อยดีวิด แวะมาทักทายกันด้วย.. ขอบคุณสมาชิกชาวทรัพย์ฯ พี่มิกกี้ น้องแมงปอ มีอารัยก็มาแชร์กันน่ะ :)
Bf4192_ma