นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เว็บหกดาว

Ico48
Conductor [IP: 203.151.12.137]
25 กรกฎาคม 2551 15:11
#32738
เข้าท่าครับ
เนื้อหาเต็ม: เว็บหกดาว