นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวลาไม่เคยรอเรา...ทำอะไรได้จงทำทันที

Ico48
  • จริงๆ ค่ะ
  • ดิฉันยุ่งๆ ไม่ได้เขียนบันทึกคุยกันเช้านี้...ในใจดูเหมือนไม่กี่วันแต่...มานับอีกที...ไม่ได้เขียนซะ 5 วันเลยค่ะ