นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวลาไม่เคยรอเรา...ทำอะไรได้จงทำทันที

Ico48

เห็นด้วยค่ะ เพราะ ถ้ามัวแต่คิดว่า คิดว่า พอจะเขียนลืมทู๊กที