นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่มาที่ไปของงานวิจัยชุมชน

Ico48

ชอบชื่อ Weblog ครับ ....วิ..จัย..ใจ....

ใจนี่สำคัญจริงๆ ครับ ไม่ว่าจะทำอะไร ถ้าเริ่มจากใจ ก็จะไปได้ด้วยดีทั้งเนื้องานและคนทำงาน