นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่มาที่ไปของงานวิจัยชุมชน

Ico48

เห็นชอบอีก 1 เสียงค่ะ  ทำอะไรด้วยใจ  ใจกำหนด  ใจสั่งมา ... ทำอะไรๆ เพราะมันระเบิดมาจากข้างใน  ต้องประสานใจ (แฟลตบุคลากรคณะแพทย์ ใช่เลย!!!)  ถ้าไม่ได้ดั่งใจ  ก็ต้องทำใจ...ละกัน :)