นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่มาที่ไปของงานวิจัยชุมชน

Ico48
  • ขอบคุณ อาจารย์ P ค่ะ..ที่ชอบชื่อบล็อก..
  • ชอบของคุณ P ด้วย..ที่บอกว่า "ถ้าไม่ได้ดั่งใจ ก็ต้องทำใจ.." จริงเยย...
  • ขอบคุณอาจารย์ P ด้วยค่ะ..ถ้ามีอะไรจะตักเตือนสั่งสอน..ก็กรุณาชี้แนะด้วยนะคะ..ขอคารวะผู้อาวุโสกว่าด้านประสบการณ์ไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ..