นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Link สำหรับปัญหาการลอกเลียนผลงานวิชาการ

Ico48

แหม รวดเร็วปานกามนิตหนุ่มเลยนะคะ เพิ่งประชุมเสร็จเมื่อกี้นี้เอง :P

ดีค่ะ จะได้เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในอีกระดับหนึ่ง