นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาภ ยศ สรรเสริญ และดอกไม้

Ico48
อำไพ [IP: 61.19.127.109]
05 สิงหาคม 2551 08:00
#33525

ดอกไม้เปลี่ยบกับสังขารมนุษย์ฉบับย่อ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มองเห็นอนาคต รู้อดีต รู้ปัจจุบัน แต่ไม่อาจคาดเดาอนาคต แต่เชื่อว่าถ้าปัจจุบันดี อนาคตคงจะดี แต่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งคือตาย เวียนว่ายตายเกิด