นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่มาที่ไปของงานวิจัยชุมชน

Ico48

CORIN ได้รับภารกิจพิเศษจากท่านรองสุรพล ให้เป็นหน่วยงาน Area-based Research 

ที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์ของสถาบัน ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้มีการวางตัวบุคลากรด้านนี้เอาไว้

ปัจจุบัน ก็ยังคงเหมือนเดิม...แต่ดีที่มี share.psu เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ประชาสัมพันธ์ในนามบุคคลได้

สถาบันฯ สนับสนุนนักศึกษา และนักวิจัย ที่สนใจโจทย์วิจัยงานในโครงการที่สถาบันดำเนินการอยู่ค่ะ หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่เบอร์ภายใน 2323 นะคะ

**สนับสนุนทั้ง ข้อมูล พื้นที่ โจทย์วิจัย มีที่อยู่ และทีมงานภาคสนามคอยดูแลค่ะ***