นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ

Ico48
ไก่ชน [IP: 203.153.173.143]
23 สิงหาคม 2551 06:56
#34619

ยังไม่ได้ศึกษากฎหมายฉบับนี้ แต่จำหลักปฏิบัติได้ว่า

เป็นกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม จึงขอแสดงความเห็นดีด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ เพราะว่า

 - ความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นในสังคมไทยที่คนด้อยโอกาส ไม่มีเส้น นักต่อสู้เพื่อความถูกต้องได้มีมีที่พึ่งพาอาศัย

 - การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างความยุติธรรมให้สังคมดีที่สุด เพราะถือหลักว่าเวลามีค่าเป็นทอง ประเทศจะพัฒนาคนชั่วจะน้อยลง

- ขอพวกหมออย่าได้โวยวาย ปล่อยให้กระบวนการทางศาล เริ่มทำงานก่อนข้อมูลสถิติจะเป็นแนวทางปรับปรุงด้วยตัวของมันเอง

 - ที่สำคัญคือคู่กรณีจะมีเวที่ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง เช่นเดียวกับที่ศาลเคยใช้มาแล้ว

- เชื่อว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของประเทศสำเร็จ