นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเตรียมพร้อมเพื่อไปประเมินขศ.ตรัง

Ico48
  • หึหึ...ตายเหมือนกาน
  • ประธานเราพูดเหมือนกันเรยอ่ะ..."เราประเมินเสร็จวันนั้นเราส่งรายงานผลได้เลยนะ"...T_T
  • สู้ ๆ T_Tv