นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การติดตั้งและปรับแต่ง Ubuntu 7.10 (ตอนที่ 3 - Apache Web Server)

Ico48

ถูกต้องครับ

จะเรียกด้วย 127.0.0.1 หรือ localhost ก็ได้ครับ

นั่นเป็นหน้าทดสอบที่ Apache สร้างไว้ครับ และน่าจะอยู่ที่ /var/www