นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ในบันทึกของเรา...อะไรเป็นความรู้...อะไรเป็น KM

Ico48
  • ดิฉันคนหนึ่งที่ติด  blog มาถึงตอนเช้า 8.00 น. ก็นั้งเขียน blog หรือนั้งอ่าน จนถึง 8.45-9.00 น. ชึ่งคนอื่นเขาก็ยังไม่เห็นทำงานกันเลย
  • และเมื่ออ่านแล้วทำให้ได้รับความรู้มากมาย และอยากจะค้นคว้าหาความรู้เพื่อไปบอกต่อคนอื่นด้วย