นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานยุ่งๆให้เป็นงานไม่ค่อยยุ่ง...ด้วยการจัดระบบ

Ico48

เห็นด้วยมาก ๆ ทุกอย่างต้องมีการจัดระบบ จะได้ไม่ยุ่งยาก