นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "วิธีสลัดเรื่องไร้สาระออกจากใจ" Don't Sweat the Small Stuff

Ico48
loveU [IP: 124.120.150.186]
14 กันยายน 2551 13:10
#35718
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง โดนๆ