นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิทธิการลาพนักงานมหาวิทยาลัย...ฉบับใหม่

Ico48
  • ปฏิบัติการวิชาชีพก็ได้เงินค่าตอบแทน  หากทำผลงานชำนาญการ หรือเชี่ยวชาญ
  • แต่เรื่องการบรรจุ ป.เอก ได้ให้เฉพาะสายวิชาการเท่านั้น เพื่อมาทำหน้าที่การเรียนการสอนและงานวิจัยค่ะ