นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อินทผลัม

Ico48
iHum (Recent Activities)
16 September 2008 18:37
#35818

โปแตสเซียม​เป็น​เกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ควบคุม​ความ​สมดุลของน้ำ​ใน​ร่างกาย​ ​และ​มี​ความ​สำ​คัญต่อการทำ​งานของระบบต่างๆ​ ​ของร่างกายเราหลายอย่าง​ ​โปแตสเซียมมี​ความ​สัมพันธ์​กับ​ความ​ดันโลหิตสูง​และ​ต่ำ​ ​ส่วน​โซเดียมมี​ความ​สัมพันธ์​กับ​ความ​ดันโลหิตสูงอย่างเด่นชัด​ ​โดย​จะ​ทำ​ให้​ภาวะ​ความ​ดันโลหิตสูง​เป็น​มากขึ้น​ ​นำ​มา​ซึ่ง​โรคหัวใจ​และ​หลอดเลือด

เอามาจาก http://www.yourhealthyguide.com/article/an-potassium.htm

เนื้อหาเต็ม: อินทผลัม