นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทางแพร่งของการจัดการการศึกษาเภสัชศาสตร์ (2) - สภาวิชาชีพบังคับปรับหลักสูตรครั้งใหญ่ ให้มีแต่หลักสูตร 6 ปี

Ico48
ดวงตา [IP: 118.173.18.95]
23 September 2008 19:48
#36047

ทราบเรื่องปรับเป็นหลักสูตร 6 ปี แล้ว

แต่ไม่ได้คิดในประเด็นนี้เลย

และเห็นด้วยกลับอาจารย์ว่า

ครั้งนี้ อาการหนัก แน่นอน

ภก.รพ.ชุมชน