นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Remote Desktop expired หลังติดตั้ง XP SP3

Ico48
Ron [IP: 192.165.213.18]
24 กันยายน 2551 13:47
#36098

 

 ลองกับ คอมพิวเตอร์ จำนวน  8 เครื่อง

ไม่ได้ผลครับ  ครับ