นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แกงกล้วยดิบใส่ไก่

Ico48

น่าจะเป็นแกงไก่ใส่กล้วยดิบนะ

เนื้อหาเต็ม: แกงกล้วยดิบใส่ไก่