นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รังโจร

Ico48
Tan [IP: 210.1.58.46]
27 กันยายน 2551 22:08
#36224
การใส่ CAPTCHA ลงไปใน webboard  อาจช่วยได้ในระดับหนึ่ง
เนื้อหาเต็ม: รังโจร