นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คน ลักษณ์ ๓

Ico48

ผมคนลักษณ์ 9 อย่างไรก็ได้ แต่ไม่ง่วงนอน

เนื้อหาเต็ม: คน ลักษณ์ ๓