นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขียน...เรื่องที่เขียนแล้วตัวเองรู้สึกสนุก

Ico48

สำนวน...อย่างนี้ลีลาอย่างนี้มิเคยละไปจากใจ..คุณเมตตาเลย...อยากอ่านอีกค่ะ...ดอกไม้ช่อนั้นมอบให้ในวันเปิด Share...นะคะ..ขอ..ขอ..