นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

Ico48

เป็นอัตราใหม่ สำหรับพนักงานใหม่ ที่เข้าหลัง 1 เมษา 50 ใช่ไหมคะ

หรือว่า ของทุกคนจะปรับเป็นแบบนี้หมดคะ