นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รักงานที่ทำ แล้วจะสุขใจ

Ico48

รักงานที่ทำ แล้วจะสุขใจ

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ว่าแล้วก็ไปสอนดีกว่า คิดถึงเด็กนักศึกษาแล้วล่ะ