นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เสี่ยงไหม เมื่อลูกต้องดมยาสลบทำฟัน

Ico48
  • ส่วนที่เป็น สีเขียว...อ่านไม่ค่อยเห็นค่ะ...
  • ได้อ่านบันทึกนี้ เชื่อมั่นค่ะ