นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่มาที่ไปของงานวิจัยชุมชน

Ico48
อุดม พานทอง [IP: 125.27.138.153]
06 ธันวาคม 2550 18:54
#3783
  เข้าพื้นที่ได้ยินได้ฟังผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียน  ของอาจารย์  พื้นที่เห็นเป็นฐานของงานพัฒนาที่สานต่อได้  นี้คือคุณค่าของการวิจัยที่คนในพื้นที่รับรู้ได้และสานต่อได้  บอกคนอื่นต่อได้  ขอร่วมแสดงความชื่นชมค่ะ