นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 suriyapsu.jpg

Ico48
ศุภกร จำปาทิพย์ [IP: 125.25.134.32]
07 พฤศจิกายน 2551 12:21
#37836

ขอดูชุดข้าราชการสีขาวผู้หญิงเจ้าพนักงานท้องถิ่นเต็มยศ ซีเจ็ด

เนื้อหาเต็ม: suriyapsu.jpg