นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เสี่ยงไหม เมื่อลูกต้องดมยาสลบทำฟัน

Ico48
ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ [IP: 192.168.100.112]
07 November 2008 18:45
#37854

โชดดีที่ลูกๆ มีฟันที่ดี เลยทำให้ไม่ต้องผ่านขบวนการทำฟันที่ต้องวางยาสลบ