นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้บริการสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ

Ico48
Pit [IP: 203.209.43.90]
20 พฤศจิกายน 2551 18:48
#38384

อยากขอความรู้ว่า...เกณฑ์/ความถี่ในการสอบเทียบเครื่องมื่อวัดประเภทวัดขนาดชิ้นงานภายนอก แต่ละครั้ง เช่น เวอร์เนีย,ไมโครมิเตอร์,Pin Gauge เป็นต้น ต้องมีความถี่เท่าไรจึงจะเหมาะสม..มีหนังสือแนะนำไหม? หรือมาตรฐานอื่นที่ใช้เป็นเกณฑ์