นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิทธิการลาพนักงานมหาวิทยาลัย...ฉบับใหม่

Ico48

นู๋ตาลติดใจเรื่องวันลาคลอดบุตร ของใหม่ได้ตั้ง 150 วันแน่ะ ........... แต่พี่แจ๋วขา ปัญหาอยู่ที่ยังหาพ่อให้เด็กไม่ได้อ่ะดิ