นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล็กนิดเดียว

Ico48
  • สังคมไร้ระเบียบเพราะเราถือเอาความสุขสบายส่วนตนปลอบใจตนเองโดยมองเห็นเป็น"เรื่องเล็กน้อย"

ตัวอย่าง จอดรถบนถนน "เปิดไฟกระพริบ" ฉันสบายเข้าไว้ แทนที่จะไปหาที่จอดให้เรียบร้อยแล้วมาทำธุระของตัวเอง โดยที่คนอื่นไม่เดือดร้อน  แต่กลับเลือกวธีที่คนอื่นต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้น เพราะตัวเอง

  • คนอื่นจะลำบากไม่สนใจ คิดเอาว่า "ไม่เห็นเป็นไร" ขับเบี่ยงนิดเบี่ยงหน่อย  นั่นล้วนลำบากคนอื่น ใครทนไม่ไหวกด ปริ๊น ปริ๊น คุณก็จะเปิดกระจกมาทำสีหน้าไม่พอใจ ก็เบี่ยงไปซินิดหน่อยเองทำเรื่องมา กลายเป็นคนลำบากผิดไปซะอีก
  • แต่สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะทำกันเป็นปกติ เข้าทำทำนอง "เรื่องเล็ก"  "จนกลายเป็นเรื่องธรรมดา"  จนกลายเป็นเรื่อง "ใครๆ เขาก็ทำกันไม่แปลก"  มาแทนที่การเลือกหาที่จอดให้ถูกต้องตามกฎ กติกา มารยาท
  • มาร่วมบ่นด้วยคน
เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล็กนิดเดียว