นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล็กนิดเดียว

Ico48

ที่เห็นบ่อยๆก็คือ

- ฝ่าไฟแดงเป็นว่าเล่น เหมือนเป็นเรื่องปกติ
- จอดรถซ้อนคัน บางทีก็ซ้อนคันที่ซ้อนอีก เป็นดับเบิ้ลซ้อนเลย
- ขับขี่รถย้อนศร บางทีเป็นมอเตอร์ไซค์ยังพอว่า แต่ผมเคยเห็นรถยนต์ย้อนศร น่ากลัวมากครับ
- ฯลฯ

สังคมเจริญทางวัตถุมาก

แต่ความเจริญทางจิตใจกลับเสื่อมถอย

แก้ไขยังไงดีครับเนี่ย??? 

เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล็กนิดเดียว